U današnje vreme, termin održivi razvoj postao je uzrečica za svakodnevnu upotrebu, u vrlo diferentnim značenjima. Susrećemo ga u ekonomiji, politici… gde ga različiti akteri često koriste kako bi svoje preferencije predstavili kao opštu dobrobit za društvo.

U suštini, održivi razvoj i njegovo planiranje podrazumevaju takav odnos prema resursima i okruženju, koji će sadašnjim generacijama omogućiti konzumaciju i uživanje istih na način na koji budućim naraštajima to neće biti uskraćeno. Kada govorimo o lokalnom održivom razvoju, tu pre svega mislimo na gradove i opštine, odnosno lokalne samouprave, koje predstavljaju osnovne jedinice svake države. Samim tim, od njihovog funkcionisanja i razvoja zavisi i održivost na nacionalnom nivou.

Strateško upravljanje, održivi razvoj i strategije lokalnog održivog razvoja predstavljaju ključne pojmove za uređenje i razvoj društva, naročito u sadašnje doba gde se resursi nemilice troše, a briga o sutrašnjici stavlja u drugi plan. Ova tema aktuelizovana je još u drugoj polovini dvadesetog veka, a u lokalnim sredinama u našoj zemlji zastupljena je zadnjih petnaestak godina. I pored svih međunarodnih dokumenata, republičkih zakona, ali i stremljenja čitavog društva ka napretku i globalnom razvoju svesti o ovoj temi, kod nas postoji čitav niz problema u oblasti lokalnog održivog razvoja i njegovog planiranja. Kao glavni krivac za takvo stanje mogu se navesti višedecenijski period raspada države, tranzicija i sve nuspojave koje su sa njom došle.

S jedne strane kao produkt takvih okolnosti imamo nedovoljno zainteresovane (pa samim tim i nedovoljno upućene) javne delatnike, koji ovom problemu ili ne pristupaju ili pristupaju bez elana i posvećenosti, pa ovakve poslove samo otaljavaju. S druge strane, uveliko formiran jaz i zaostatak za razvijenim zemljama, kada je ova oblast u pitanju, pre svega se ogleda u nedovoljnoj svesti građanstva, a nažalost i donosioca odluka.

Brzina prihvatanja i primene novog sistema vrednosti, načina gledanja na svet, kao i realne potrebe opština i gradova u Srbiji, odredili su i njihov razvoj i stepen revitalizacije nakon turobnih događanja u prethodnim decenijama. Lokalne samouprave koje su na vreme i spremno ušle u ove reforme društva odredile su viziju i misiju svojih lokalnih zajednica i spram jasno definisanih ciljeva izradile dugoročne strategije razvoja. Istovremeno, znatan deo lokalnih samouprava kasnio je u tim procesima, pa je njihov razvoj bio i ostao usporen, konfuzan i sa slabijim rezultatima u odnosu na opštine koje su strateški i planski trasirale svoj održivi razvojni put.

Činjenica je da je u našoj zemlji u prethodnom periodu postignut izvestan napredak na ovom polju, ali da bi dostigli nivo razvijenih zemalja moramo uključiti sve raspoložive mogućnosti, naročito ako imamo u vidu prisutnost svakodnevnih prepreka i izazova. Pre svega, neophodno je adekvatno iskoristiti ljudske resurse, te osnaživati kapacitete institucija ključnih za planiranje održivog razvoja. U čitavom procesu, neizostavan segment svakako predstavlja i opredeljenost političkih elita za modernizaciju upravljanja lokalnom zajednicom.

Najpre, implementiranje instrumenata i alata new public management bili bi temelj planiranja održivog razvoja. Kao preduslov svemu jeste stručnost predstavnika lokalnih zajednica i obučenost lokalnih službi u svim oblastima javnih politika, što je od naročitog značaja i za uspešnost upravljanja u lokalnoj samoupravi generalno. Planskim delovanjem došlo bi do racionalnijeg trošenja resursa, efektivnije realizacije akcionih planova i usaglašavanja potreba sa realnim mogućnostima i potencijalima.

U svakom slučaju, strateško planiranje nužan je činilac održivog razvoja, bez koga nema racionalnog planiranja budućih potreba i preduzimanja adekvatnih mera, pa je potpuno jasno da je za planiranje budućeg razvoja, pre svega, neophodan kompleksniji, sadržajniji i društveno odgovorniji pristup celokupnoj problematici.

Autor: Stefan Srbljanović, član Saveta za lokalnu samoupravu i član Opštinskog veća Opštine Priboj

Naslovna fotografija: eurodiaconia.org

Više o sličnoj temi pročitajte ovde.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/cmjprsce/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353