22.3 C
Belgrade
24/07/2024

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
„STAVOVI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU O PREDUZETNIŠTVU MLADIH U REPUBLICI SRBIJI“

Istraživanje je sprovedeno od 6. novembra do 4. decembra 2017. godine. U istraživanju je učestvovalo 30 fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu. Ukupno je ispitano 1200 ispitanika.

Anketni upitnik se sastojao od 18 pitanja. Pitanjima su bile obuhvaćene teme:

  • Parametri na osnovu kojih studenti grade svoj stav prema preduzetništvu i neformalnom obrazovanju mladih
  • Stavovi studenata o pokretanju sopstvenog biznisa u Republici Srbiji
  • Stavovi studenata o opštem ekonomskom stanju u Republici Srbiji
  • Uticaj eventualnog ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju i promena preduzetničke klime u RS
  • Sagledavanje tržišta rada i usklađenost sa obrazovnim sistemom Republike Srbije

Anketni upitnik

Rezultati istraživanja

Prezentacija rezultata