9.1 C
Belgrade
21/04/2024

Upravni odbor Novi Sad

Teodora Jovanović

Rukovodilac ogranka

Rođena je 15. jula 1998. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Završila je Karlovačku gimnaziju na bilingvalno-francuskom smeru i nosilac je diplome „Vuk Karadžić“. Apsolvent je Pravnog  fakulteta na Univerzitetu u Novom Sadu. Rukovodi novosadskim ogrankom Centra.

Vršila je funkciju predsednika Evropske asocijacije studenata prava (ELSA Novi Sad). Prošla je obuke za medijski i javni nastup, bila je saradnik Radio-televizije Vojvodine, ali i deo radne grupe za izradu Minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama.

Polja interesovanja su joj diplomatija, poslovno upravljanje, privredno i međunarodno  pravo. Tečno govori francuski i engleski, a poseduje i pasivno znanje nemačkog i ruskog jezika.

Aleksandra Đurašinović

Zdravstvena javna politika

Rođena je 3. oktobra 1998. u Vukovaru, Republika Hrvatska. Student je Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, na smeru medicina. Koordinator je Sektora za zdravstvenu javnu politiku novosadskog tima Centra.

Član je fondacije „Privrednik“ i dobitnik nagrade Fonda „Slađana Đorđević“ za najbolje studente medicine.

Polja interesovanja su joj zdravstvena politika, javno zdravlje, medicinske nauke i humanitarni rad. Govori engleski i nemački jezik.

Dušan Jovanović

Koordinacioni tim

Rođen je 23. januara 2000. godine u  Novom Sadu, Republika Srbija. Student je Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na smeru biomedicinsko inženjerstvo. Vrši funkciju koordinatora koordinacionog tima u okviru novosadskog ogranka Centra.

Polja interesovanja su mu istorija, kultura, geopolitika i filozofija religije. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Sanja Nikolić

Istraživanje javnog mnjenja i ekološka pitanja

Rođena je 13. januara 1998. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Završila je gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“, prirodno-matematički smer.

Studentkinja je molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Koordinatorka je Sektora za istraživanje javnog mnjenja novosadskog tima Centra.

Članica je Saveza studenata Prirodno-matematičkog fakulteta i volonterka Pokreta gorana Novog Sada. Bavi se recitovanjem i kreativnim pisanjem.

Polja interesovanja su joj ekološka politika, javno zdravlje, vršnjačka edukacija, volonterizam i naučne oblasti fiziologija životinja i genetika. Govori engleski, a služi se i nemačkim jezikom.

Teodora Milosavljević

Istraživanje javnog mnjenja i ekološka pitanja

Rođena je 15. novembra 1998. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Završila je smer kineskog jezika u Karlovačkoj gimnaziji. Student je četvrte godine a Univerzitetu Fudan u Šangaju, na smeru kineski jezik i kultura. Koordinatorka je Sektora za međunarodnu saradnju novosadskog ogranka Centra.

Učestvovala je na takmičenju iz kineskog jezika „Kineski most“, na kojem je osvojila prvo i drugo mesto na republičkom nivou i predstavljala je Srbiju na regionalnom takmičenju koje se održalo u Kunmingu. Prevodila je na sastanku u Pokrajinskoj vladi Vojvodine, gde su se sastali predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i kineski potpredsednik Stalnog komiteta Narodnog kongresa He Dongping.

Polja interesovanja su joj strani jezici, diplomatija, kultura i istorija. Tečno govori engleski, kineski i mađarski, a poseduje i pasivno znanje ruskog jezika.