22.3 C
Belgrade
24/07/2024

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
“STAVOVI GRAĐANA O EPIDEMIJI VIRUSA KORONA (COVID-19)”

Istraživanje „Stavovi građana o epidemiji virusa korona (COVID-19)“ sprovedeno je u periodu od 8. do 15. aprila 2020. godine na uzorku od 5989 ispitanika u formi onlajn ankete. Anketni upitnik je sadržao 24 pitanja zatvorenog i mešovitog tipa.

Ispitanici su imali priliku da iskažu svoje mišljenje o merama Vlade, kao i da ispolje svoje poverenje u medije, zdravstveni sistem i članove Kriznog štaba. Takođe, ispitano je koliko su različite teorije zavere o poreklu virusa ili njegovoj vezi sa 5G tehnologijom stekle zagovornika u Srbiji, kao i da li je svetska pandemija donela novi imidž Kini.

Cilj istraživanja bio je da omogući građanima da na neposredan način iskažu mišljenje o aktuelnim pitanjima, koja se u uslovima vanrednih okolnosti pokazuju kao egzistencijalno važna. Na ovaj način, želeli smo da pružimo bolji uvid javnosti, ali i medijima, o ličnom odnosu građana prema aktuelnoj situaciji, kao i njihovim očekivanjima od vremena koje tek dolazi.

Anketni upitnik

Izveštaj istraživanja

Prezentacija istraživanja