-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Centar za međunarodnu javnu politiku

Centar za međunarodnu javnu politiku је nevladino i neprofitno udruženje čiji je opšti cilj da podstiče i unapređuje međunarodnu saradnju u oblastima spoljne politike, diplomatije, privrede, obrazovanja i kulture. Organizacija takođe ima za cilj da podstiče saradnju sa unutrašnjim političkim i državnim subjektima, kao i sa odgovarajućim institucijama iz inostranstva. Između ostalog, Centar će proučavati međunarodne političke procese, kao i položaj Srbije u istim.

Konkretni ciljevi Centra podrazumevaju sprovođenje projekata koji su važni za politički progres, organizovanje javnih debata, identifikovanje potencijalnih pretnji društvenom napretku i predviđanje problema u budućnosti, nuđenje novih ideja za politike koje imaju za cilj rešavanje problema, kao i predstavljanje veze između  politike, medija i civilnog sektora.

Centar nastavlja da razvija mrežu saradnika koju čine stručnjaci iz različitih akademskih institucija, brojni društveni i politički akteri. Organizacija će dati svoj doprinos  razvoju civilnog društva u Srbiji kao i jačanju političkog dijaloga kroz razmenu mišljenja između različitih partnera.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva  Centar naročito:

  • Organizuje javne tribine povodom aktuelnih društvenih tema;
  • Održava stručne seminare, okrugle stolove i slične skupove povodom pitanja iz međunarodne politike;
  • Organizuje posete diplomatskim predstavništvima i državnim institucijama;
  • Uspostavlja saradnju sа državnim organima, obrazovnim institucijama i privrednim sektorom, kroz razmenu informacija i iskustava, programe neformalnog obrazovanja i organizaciju javnih i medijskih nastupa;
  • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz relevantnih oblasti;
  • Učestvuje na projektima, kursevima, simpozijumima i drugim oblicima naučnog rada iz oblasti svog delovanja;
  • Sarađuje sa partnerskim i drugim organizacijama nevladinog sektora