24.5 C
Belgrade
08/07/2020

Koordinacioni tim

Aleksandar Ajdačić

Rođen je 27. maja 1996. godine u Ivanjici, Republika Srbija. Trenutno se nalazi na čelu koordinacionog tima. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Polja interesovanja su mu spoljna i unutrašnja politika, bezbednost, istorija i geografija. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

Karolina Pavlović

Rođena je 14. oktobra 1997. godine u Smederevu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Sfere interesovanja su joj diplomatija i međunarodni odnosi. Služi se engleskim jezikom.

Bojan Stajić

Rođen je 2. jula 1998. godine u Gacku, Republika Srpska, BiH. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Polja interesovanja su mu diplomatija i međunarodni odnosi, u prvom redu odnosi između SAD, Rusije i Kine, kao i istorija i geopolitika Balkana. Tečno govori engleski, a služi se još ruskim i francuskim.

Pavle Janošević

Rođen je 21. maja 1998. godine u Ćupriji, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Polja interesovanja su mu spoljna i unutrašnja politika, međunarodni odnosi, geopolitika i istorija. Tečno govori engleski, a poznaje i francuski.

Teodora Jovanović

Rođena je 15. jula 1998. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Prošla je obuke za medijski i javni nastup, bila je saradnik Radio-televizije Vojvodine, ali i deo radne grupe za izradu Minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama preko KOMS-a. Pravni fakultet je upisala 2017. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

Aktivno vrši funkciju predsednika  Evropske asocijacije studenata prava (ELSA Novi Sad). Posebno se interesuje za diplomatiju i međunarodno pravo. Tečno govori francuski i engleski, a ima pasivno znanje nemačkog i ruskog jezika.

Ina Džakula

Rođena je 22. februara 1996. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru novinarstvo i komunikologija. Članica je Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“ od 2018. godine. Polja interesovanja su joj kultura, diplomatija, međunarodni odnosi i ekološka politika. Tečno govori engleski jezik.

Nevena Govedarica

Rođena je 29. avgusta 1995. u Sarajevu, BiH. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Sfere interesovanja su joj međunarodni ekonomski odnosi i odnosi s javnošću. Pored toga, interesuje se za humanitarno pravo, položaj Jugoslavije u posthladnoratovskom periodu i njen raspad. Govori engleski jezik, a služi se i ruskim jezikom.