22.3 C
Belgrade
24/07/2024

Koordinacioni tim

Pavle Janošević

Rođen je 21. maja 1998. u Ćupriji, Republika Srbija. Nosilac je priznanja učenik generacije Tehničke škole u Despotovcu. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Zamenik je koordinatora Koordinacionog tima Centra. Polaznik je dvosemestralnog programa „Akademija liberalne politike“ u organizaciji Liberarijanskog kluba (Libek). Učesnik je na projektu „Američki izbori 2020“.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, spoljna politika, politička istorija i geopolitika. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

Zorana Koprivica

Rođena je 9. novembra 1996. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Kao volonterka Kuće ljudskih prava i Građanske inicijative učestvovala je u događaju održanom u Beogradu „Međunarodna nedelja civilnog društva“.

Polja interesovanja su joj istorija, kultura, spoljna i bezbednosna politika, oblast Južne Amerike, kao i zemlje Evrope. Tečno govori engleski jezik.

Ina Džakula

Rođena je 22. februara 1996. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologija. Članica je Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“ od 2018. godine.

Polja interesovanja su joj kultura, diplomatija, međunarodni odnosi i ekološka politika. Tečno govori engleski jezik.

Karolina Pavlović

Rođena je 14. oktobra 1997. godine u Smederevu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj diplomatija i međunarodni odnosi. Služi se engleskim jezikom.

Bojan Stajić

Rođen je 2. jula 1998. godine u Gacku, Republika Srpska, BiH. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su mu diplomatija i međunarodni odnosi, u prvom redu odnosi između SAD, Rusije i Kine, kao i istorija i geopolitika Balkana. Tečno govori engleski, a služi se još ruskim i francuskim.

Marko Joldžić

Rođen je 18. septembra 2000. godine u Kozarskoj Dubici, Republika Srpska, BiH. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smjeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, ekonomija, istorija i književnost. Služi se ruskim i engleskim jezikom.

Aneta Simić

Rođena je 2. oktobra 2000. godine u Knjaževcu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je na brojnim seminarima, radionicama i projektima među kojima je najskoriji „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“ kao i „Academy of Language and Culture“ u organizaciji OEBS-a.

Polja interesovanja su joj spoljna politika, međunarodni odnosi, diplomatija, kao i istorija Balkana. Govori nemački i engleski jezik.

Maša Pejčić

Rođena je 27. marta 1997. godine u Pirotu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj međunarodni odnosi, diplomatija i istorija. Govori engleski i makedonski jezik, a služi se i španskim.

Nadežda Spasić

Rođena je 10. marta 1996. godine u Pirotu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka u Beogradu Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj unutrašnja i spoljna politika, savremeni balkanski odnosi i humanitarni rad. Govori engleski, a služi se i španskim jezikom.

Katarina Tomašević

Rođena je 24. avgusta 1999. godine u Nišu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru politikologija. Alumnista je FLEX programa razmene studenata koji administrira Stejt department. Učestvovala je na 141. zasedanju Interparlamentarne unije u Beogradu kao oficir za vezu i prevodilac delegaciji Kanade.

Polja interesovanja su joj humanitarno pravo, edukacija mladih, jezici i sport. Tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i španskim.

Milica Grujić

Rođena je 28. oktobra 1999. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Članica je Centra za razvoj karijere i bila je polaznica seminara astrofizike u IS „Petnica“. Učestvuje u projektu koji je realizovala grupa studenata i studentkinja Fakulteta političkih nauka – sajt Informativni globus.

Polja interesovanja su joj istorija političkih teorija, kultura, psihologija, filozofija i umetnost. Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Melanija Savić

Rođena je 4. juna 2000. godine u Pirotu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Članica je univerzitetske organizacije Evropski studentski forum i Centra za edukaciju i društvenu emancipaciju. Učestvovala je u promociji Fakulteta političkiih nauka.

Polja interesovanja su joj geopolitika, međunarodno pravo i međunarodni odnosi. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.