-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Koordinacioni tim

Katarina Nikitović

Rođena je 31. januara 1996. godine u Aranđelovcu, Republici Srbiji. Studentkinja je treće godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Članica je studentske organizacije Evropski studentski forum kao i humanitarne organizacije Humanijada u kojoj je volonter. Polja interesovanja su joj spoljna politka, geopolitika, kultura i istorija. Tečno govori engleski i francuski jezik.

Dušan Savić

Rođen je 29. aprila 1994. godine u Drvaru, Bosna i Hercegovina. Trenutno apsolvent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer međunarodna politika.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi i međunarodna ekonomija. Govori engleski jezik.

Dušan Živković

Rođen je 21. jula 1995. godine u Kragujevcu, Republici Srbiji. Student je četvrte godine Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Polja interesovanja su mu spoljna i unutrašnja politika, filozofija prava, ekonomska politika, sport. Govori engleski jezik.

Jovana Matović

Rođena je 26. marta 1994. godine u Beogradu, Republika Srbija. Završila je 13. beogradsku gimnaziju, društveno-jezički smer sa odličnim prosekom.

Studentkinja je četvrte godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna politika. Sva njena interesovanja usmerena su ka diplomatiji i međunarodnim odnosima. Tečno govori engleski jezik dok se francuskim služi na nivou sporazumevanja.

Lidija Kuljača

Rođena je 18. oktobra 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Studentkinja je četvrte godine međunarodnog smera Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Glavni je koordinator Centra za međunarodnu javnu politiku. Njenu sferu interesovanja čine međunarodni odnosi i diplomatija. Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Saša Jaćimović

Rođena je 23. aprila 1994. godine u Pančevu, Republika Srbija. Završila je srednju ekonomsku školu – smer finansije u Pančevu, sa odličnim uspehom.

Nakon toga završava osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Diplomirani je politikolog za međunarodne poslove. Osim za diplomatiju i međunarodne odnose, gaji veliko interesovanje za književnost i kulturu.

Zamenica je glavnog koordinatora Centra za međunarodnu javnu politiku. Služi se engleskim jezikom.

Helena Vučinić

Rođena je 30. avgusta 1995. godine u Pančevu, Republici Srbiji. Studentkinja je četvrte godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj diplomatija, odnosi na Balkanu, humanitarni rad i kultura. Govori engleski i nemački jezik.