24.5 C
Belgrade
08/07/2020

Upravni odbor

Radomir Jovanović

Rođen je 4. februara 1994. godine u Kragujevcu, Republika Srbija. Jedan je od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku. Nakon završenih osnovnih akademskih studija međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, upisuje i završava master akademske studije ekološka politika na istom fakultetu. Diplomirani je master politikolog za ekološku politiku.

Predstavlja Centar u „Zelenoj stolici“ ispred koje učestvuje u radu Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Interesuje se za diplomatsku istoriju Srbije i održivi razvoj, a posebno interesovanje gaji prema klimatskim promenama. Aktivno radi na implementaciji Pariskog klimatskog sporazuma u Srbiji kroz rad u civilnom društvu.

Član je Agencije za kulturnu diplomatiju iz Beča i Austrijsko-srpske mreže studenata i diplomaca. Stipendista je Zadužbine Studenica iz San Franciska i Fonda za mlade talente. Pored toga, uspešno je organizovao dve velike humanitarne akcije za pomoć ugroženoj srpskoj deci na Kosovu i Metohiji. Služi se engleskim jezikom, a poznaje i bugarski.

Dušan Čorbić

Dušan Čorbić

Rođen je 12. jula 1994. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Diplomirani je master politikolog religije i trenutno se nalazi na doktorskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Sfere interesovanja su mu međunarodni odnosi, politikologija religije, istorija, a posebno interesovanje gaji prema istoriji i međunarodnom položaju Turske. Služi se engleskim jezikom.

Filip Mikanović

Rođen je 16. jula 1997. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Londonske škole ekonomije Univerziteta u Londonu (LSE) na smeru ekonomija i finansije.

Obavljao je stručno usavršavanje u polju razvojnih finansija u KfW razvojnoj banci u Frankfurtu, kao i u polju korporativne valuacije u kompaniji Ernst and Young u Beogradu. Bio je jedan od predstavnika civilnog sektora Republike Srbije ispred Centra za međunarodnu javnu politiku na godišnjem samitu upravnog odbora Evropske investicione banke (EIB). Jedan je od organizatora projekta BIMUN 2018 i programa Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama.

Polja interesovanja su mu korporativne finansije, finansijski sistemi, razvoj kapitalnih tržišta, ciljevi održivog razvoja, makroekonomska politika i biznis konsalting. Tečno govori engleski i nemački jezik.