4.4 C
Belgrade
25/01/2020

Upravni odbor

Radomir Jovanović

Rođen je 4. februara 1994. godine u Kragujevcu, Republika Srbija. Jedan je od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku. Nakon završenih osnovnih akademskih studija međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, upisuje i završava master akademske studije ekološka politika na istom fakultetu. Diplomirani je master politikolog za ekološku politiku.

Predstavlja Centar u „Zelenoj stolici“ ispred koje učestvuje u radu Odbora za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Interesuje se za diplomatsku istoriju Srbije i održivi razvoj, a posebno interesovanje gaji prema klimatskim promenama. Aktivno radi na implementaciji Pariskog klimatskog sporazuma u Srbiji kroz rad u civilnom društvu.

Član je Agencije za kulturnu diplomatiju iz Beča i Austrijsko-srpske mreže studenata i diplomaca. Stipendista je Zadužbine Studenica iz San Franciska i Fonda za mlade talente. Pored toga, uspešno je organizovao dve velike humanitarne akcije za pomoć ugroženoj srpskoj deci na Kosovu i Metohiji. Služi se engleskim jezikom, a poznaje i bugarski.

Dušan Čorbić

Dušan Čorbić

Rođen je 12. jula 1994. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Diplomirani je master politikolog religije i trenutno se nalazi na doktorskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Sfere interesovanja su mu međunarodni odnosi, politikologija religije, istorija, a posebno interesovanje gaji prema istoriji i međunarodnom položaju Turske. Služi se engleskim jezikom.

Filip Mikanović

Rođen je 16. jula 1997. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i Londonske škole ekonomije Univerziteta u Londonu na smeru ekonomija i finansije.

Obavljao je praksu u sektoru za savetodavne usluge pri transakcijama u kompaniji Ernst and Young, a ispred civilnog sektora Republike Srbije prisustvovao je godišnjem samitu upravnog odbora Evropske investicione banke  (EIB). Jedan je od organizatora projekta BIMUN 2018 i programa Omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama.

Polja interesovanja su mu finansijski sistemi, razvoj kapitalnih tržišta, ciljevi održivog razvoja, makroekonomska politika i biznis konsalting. Tečno govori engleski (C1 – Cambrigde ESOL napredni nivo), a služi se i nemačkim jezikom (B2 nivo).