-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Upravni odbor

Dimitrije Ilić

Dimitrije Ilić

Rođen je 14. decembra 1994. godine u Valjevu, Republika Srbija. Nakon završene OŠ „Sestre Ilić” sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome i plakete za izvanredan doprinos školi u nastavnom procesu i vannastavnim aktivnostima, nastavlja školovanje u Valjevskoj gimnaziji, smer društveno-jezički, tokom kog se posebno ističe na planu umetničkog amaterizma i dobija nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu u predstavi „Švabica” na 17. Pozorišnim susretima gimnazija Srbije u Kragujevcu.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove u junu 2017. godine. Trenutno je student master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodne studije, modul: studije SAD.

Bio je izabran za člana Studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka, kao i za člana Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave. Učestvovao je na XIX Svetskom festivalu omladine i studenata u Sočiju kao član delegacije Republike Srbije.

Prisustvovao je MEU Simpozijumu 2017 koji je održan u Berlinu. Osnivač je i član UO Centra za međunarodnu javnu politiku. Govori engleski jezik, služi se francuskim i ruskim jezikom.

Radomir Jovanović

Rođen je 4. februara 1994. godine u Kragujevcu, Republici Srbiji. Nakon završene srednje ekonomske škole u Kragujevcu, završava i osnovne akademske studije međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Diplomirani je politikolog za međunarodne poslove i trenutno je na master akademskim studijama na Fakultetu političkih nauka, smer ekološka politika. Član je UO i jedan je od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku.

Član je prve generacije kulturnih ambasadora Agencije za kulturnu diplomatiju iz Beča od 2016. godine i jedan je od organizatora najveće simulacije rada EU institucija na svetu – BEUM 2016. Posebno je zainteresovan za klimatske promene, pa je kao moderator vodio panel diskusiju „Godinu dana od COP21 – Srbija na putu klimatskih promena“. Pored toga interesuje se još i za diplomatsku istoriju Srbije, kulturnu diplomatiju, region Latinske Amerike, a takođe je i pasionirani ljubitelj sporta.

Stipendista je Zadužbine Studenica iz San Franciska, SAD i Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Aktivno radi na implementaciji Pariskog klimatskog sporazuma u Srbiji kroz rad u civilnom društvu. Služi se engleskim jezikom.

Mina Simić

Mina Simić

Rođena je  17. oktobra 1994. godine u Vrbasu, Republika Srbija. Student je četvrte godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna politika.

Član je UO Centra za međunarodnu javnu politiku. Sfere interesovanja su joj međunarodno pravo i diplomatija. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Dušan Čorbić

Dušan Čorbić

Rođen je 12. jula 1994. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Novom Pazaru.

Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu 2017. godine. Iste godine je upisao master studije politikologija religije na Fakultetu političkih nauka. Služi se engleskim jezikom.

Upravni odbor je izvršni organ Centra za međunarodnu javnu politiku, koji se stara  o  sprovođenju ciljeva udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom i odlukama Skupštine.
Upravni odbor ima tri stalna člana osnivača I tri, koje bira i opoziva Skupština. Predsednik i Izvršni direktor Centra su članovi Upravnog odbora po službenoj dužnosti. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i oni se mogu ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika  i izvršnog direktora.

Upravni odbor:

  1. bira i razrešava Predsednika i Izvršnog direktora;
  2. razmatra i usvaja izveštaj o radu Centra;
  3. razmatra i usvaja finansijski izveštaj Centra;
  4. poverava posebne poslove pojedinim  članovima;
  5. usvaja normativna akta Centra, osim onih čije je usvajanje u nadležnosti Skupštine.
  6. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova.
  7. Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.