19.1 C
Belgrade
21/06/2019

Projektni tim

Filip Mikanović

Rođen je 16. jula 1997. godine u Beogradu, Republici Srbiji. Student je druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i prve godine Londonske škole ekonomije Univerziteta u Londonu na smeru ekonomija i finansije.

Član je Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije, gde je trenutno u funkciji organizatora i predsedavajućeg u komitetu Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija (ECOSOC) na konferenciji BIMUN 2018. Bio je učesnik velikog broja međunarodnih konferencija, kao što su EPH, BEUM, Economist i BIMUN, gde je 2017. godine osvojio nagradu za najboljeg delegata.

Polja interesovanja su mu finansijski sistemi, ciljevi održivog razvoja, makroekonomska politika, globalna nejednakost i operacioni menadžment, ali i sociologija i klasična literatura. Tečno govori engleski (C1 – Cambrigde ESOL napredni nivo), a služi se i nemačkim jezikom (B2 nivo).

Milica Čolović

Rođena je 2. januara 1996. godine u Beogradu, Republici Srbiji. Student je treće godine Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru menadžment.

Govori engleski i španski jezik. Sfere interesovanja su joj finansije i međunarodna saradnja.

Miloš Moskovljević

Rođen je 26. juna 1995. godine u Novom Pazaru, Republici Srbiji. Student je četvrte godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru politikologija.

Član je Studentske unije Fakulteta političkih nauka. Delegat je Fakulteta političkih nauka u parlamentu Univerziteta u Beogradu za akademsku godinu 2017/18. Polja interesovanja su mu književnost, politička kultura, marketing, Latinska Amerika i održivi razvoj. Služi se engleskim (B2), španskim (B1) i ruskim jezikom (A2).

Marko Kolar

Rođen je 13. februara 1997. godine u Beogradu. Prvu ekonomsku školu u Beogradu završio je 2016. godine.

Student je druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i prve godine Londonske škole ekonomije Univerziteta u Londonu na smeru ekonomija i finansije. Služi se ruskim i engleskim jezikom (British Council IELTS sertifikat), a polja interesovanja su mu finansijski sistemi, makroekonomija, međunarodni odnosi i globalizacija.

Mirjana Đorđević

Rođena je 22. avgusta 1997. godine u Leskovcu, Republici Srbiji. Pravno – poslovnu školu u Nišu završila je 2016. godine kao nosilac „Vukove diplomе“.

Studentkinja je druge godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Učestvovala je u učeničkoj razmeni u Pforzeimu, Nemačka, bila je deo seminara Dani javnih politika 2017, član UMS škole za talente, kao i mnogobrojnih sajmova i seminara iz oblasti osiguranja.

Polja interesovanja su joj međunarodna saradnja i bezbednost, kultura, umetnost, retorika. Govori engleski, a služi se i ruskim jezikom.

Stevan Davidović

Rođen je 3. januara 1997. godine u Trebinju, Republici Srpskoj, BiH. Gimnaziju u Gacku završio je 2016. godine, u kojoj je više godina vršio funkciju predsednika Saveta učenika kroz koju je bio koordinator više projekata koje je Savet realizovao na nivou srednjoškolskog centra i grada, a kroz Mrežu republičkog saveta učenika učestvovao u brojnim projektima na nivou regije i države.

Takođe, prisustvovao je brojnim seminarima na teme pozicije srednjoškolaca i „odliva mozgova“ u BiH. Trenutno je student druge godine Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu na smeru politikologija. Polja interesovanja su mu diplomatija i geopolitički položaj regiona sa posebnim osvrtom na Srbiju i Repubiku Srpsku.