11.8 C
Belgrade
20/04/2024

Projektni tim

Marta Ivanović

Rođena je 16. oktobra 1998. godine u Kruševcu, Republika Srbija. Studetkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru politikologija. Učestvovala je na konferenciji BIMUN, a trenutno je zaposlena u kompaniji British American Tobacco.

Polja interesovanja su joj projektni menadžment, menadžment društvenih medija, međunarodni odnosi i globalizacija. Tečno govori engleski, a služi se nemačkim jezikom.

Jovana Mrdak

Rođena je 6. januara 1999. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je na konferencijama kao što su BIMUN i UC3MUN u Madridu.

Polja interesovanja su joj međunarodno pravo, bezbednost, prostor Bliskog istoka i Balkana, marketing i rad na socijalnim mrežama. Govori tečno engleski jezik, a služi se španskim i ruskim.

Milana Pekić

Rođena je 11. oktobra 1998. godine u Zrenjaninu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je na konferencijma kao što su BIMUN i UC3MUN u Madridu.

Polja interesovanja su joj međunarodni odnosi, kao i odnosi među postjugoslovenskim državama i politički marketing. Govori engleski jezik, poznaje osnove nemačkog i aktivno radi na usavršavanju španskog jezika.

Leontina Gačić

Rođena je 27. jula 2000. godine u Užicu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru politikologija. Učestvovala je na brojnim konferencijama koje se tiču organizovanja projekata i angažovanja mladih u lokalnoj zajednici. Godinu dana provela je u Americi kao stipendista FLEX programa finansiranog od strane Vlade SAD-a. Kao alumnista programa trenutno organizuje projekte na mesečnom nivou.

Polja interesovanja su joj diplomatija, zaštita dečijih prava i humanitarni rad. Tečno govori engleski jezik.

Aleksandar Stevanović

Rođen je 28. aprila 2000. godine u Užicu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Godinu dana proveo je u Americi kao stipendista FLEX programa finansiranog od strane Vlade SAD-a i aktivan je u alumni zajednici. Učestvovao je na brojnim međunarodnim konferencijama, kao što su Youth for Peace, NLW i IDEAL. Trenutno radi u Američkom savetu za međunarodno obrazovanje kao alumni koordinator i polaznik je pete Akademije demokratije koju sprovodi CRTA.

Polja interesovanja su mu diplomatija, međunarodna saradnja, kultura i geografija. Tečno govori engleski jezik, a služi se još i nemačkim.

Anja Dašić

Rođena je 10. oktobra 2000. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Aktivna je u aspektu volonterizma i aktivizma i zalaže se za razvoj studenata i mladih. Stipendista je FLEX programa razmene, finansiranog od strane američke vlade, i član je njihove alumni zajednice.

Interesuje se za istoriju, međunarodnu politiku, književnost, sociologiju i ekologiju. Tečno govori engleski jezik, a služi se i nemačkim.

Bojana Borlja

Rođena je 12. maja 1999. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru politikologija, kao i Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, na smeru menadžment.

Učestvovala je na projektima Kancelarije za mlade Mirijevo, a zatim obavljala prakse u Ministarstvu finansija i Gradskoj opštini Zvezdara. Takođe, učestvovala je i u organizaciji humanitarnih akcija. Tečno govori engleski jezik, dok poznaje osnove i aktivno radi na usavršavanju nemačkog jezika.