24.5 C
Belgrade
08/07/2020

Izvršni direktor

Mišel Zubenica

Mišel Zubenica

Rođen je 18. avgusta 1994. u Vojniću, Republika Hrvatska. Završio je Fakultet političkih nauka, smer međunarodna politika i trenutno je na master akademskim studijama Izbori i izborne kampanje na istom fakultetu.  Jedan je od osnivača Centra za međunarodnu javnu politiku.

U dva navrata bio je član studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka, kao i član etičkog odbora.  Savetnik je narodnog poslanika u Odboru za dijasporu Narodne skupštine Republike Srbije. Bio je angažovan kao asistent na projektima u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda, a kao politički analitičar komentariše i analizira politička dešavanja za najveće medije u Srbiji.

Koautor je zbornika radova „RSK – istorijski i geopolitički uzroci formiranja, okupacija i posledice“ u izdanju Instituta za političke studije. Učestvovao je u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike. Služi se engleskim jezikom.