-0 C
Belgrade
19/02/2019

Izvršni direktor

Mišel Zubenica

Mišel Zubenica

Rođen je 18. avgusta 1994. u Vojniću, Republici Hrvatskoj. Nakon završene gimnazije društveno-jezički smer sa odličnim uspehom, upisuje međunarodne studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu gde je i diplomirao sa odličnim prosekom.

Osnivač je i izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku. U dva navrata bio je član studentskog parlamenta Fakulteta političkih nauka kao i član etičkog odbora. Uspešno je završio jednogodišnji program Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu.

Savetnik je narodnog poslanika u Odboru za dijasporu Narodne skupštine Republike Srbije. Bio je angažovan kao asistent na projektima u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima grada Beograda, a kao politički analitičar komentariše i analizira politička dešavanja za najveće medije u Srbiji.

Koautor je zbornika radova „RSK – istorijski i geopolitički uzroci formiranja, okupacija i posledice“ u izdanju Instituta za političke studije . Napisao je naučni rad „Savremeni bilateralni odnosi Republike Srbije i Mađarske“ za godišnjak FPN.

Polaznik je obrazovnog programa „Politikas“ u organizaciji Beogradske otvorene škole i Fondacije Konrad Adenauer. Učestvovao je u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike.

 Izvršni direktor predstavlja Centar i učestvuje u radu Upravnog odbora Centra. Izvršni direktor rukovodi radom kancelarije Centra, donosi odluke koje se tiču redovnih delatnosti Centra i realizacije projekata. Donosi rešenja i odluke iz rada i radnih odnosa, predstavlja i zastupa Centar u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Ovlašćen je da potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta. Izvršni direktor podnosi Upravnom odboru i Skupštini izveštaj o radu Centra. Mandat izvršnog direktora traje četiri godine i on može biti ponovo biran.