23.4 C
Belgrade
30/05/2024

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
„STAVOVI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI U REPUBLICI SRBIJI“

Istraživanje „Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji” obuhvatilo je trideset fakulteta Univerziteta u Beogradu, lociranih na teritoriji Grada Beograda. Istraživanje je isključilo samo jedan fakultet u sklopu Univerziteta u Beogradu, tačnije Tehnički fakultet u Boru, zbog fizičke udaljenosti.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od 15. novembra do 28. decembra 2018. godine, dok je obrada podataka rađena u periodu od 3. do 10. januara 2019. godine putem specijalizovanog programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Rodna ravnopravnost u RS

Ciljevi istraživanja su bili:
➢ Sagledavanje opšte informisanosti studenata o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji
➢ Mišljenje studenata o položaju žena u srpskom društvu
➢ Stavovi studenata o jednakoj ulozi oba pola i njihovoj jednakoj zastupljenosti na važnim društvenim položajima
➢ Utvrđivanje stavova o tradicionalnom položaju muškaraca u društvu
➢ Sagledavanje mišljenja o položaju i pravima LGBT osoba u Republici Srbiji

Anketni upitnik

Rezultati istraživanja

Prezentacija rezultata