11.8 C
Belgrade
20/04/2024

REZULTATI ISTRAŽIVANJA
„STAVOVI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU O SPOLJNOJ POLITICI SRBIJE“

Istraživanje je sprovedeno na fakultetima Univerziteta u Beogradu (ukupno 31) kao i na sedam visokih škola na području Beograda, u periodu od 24. aprila do 9. maja 2017. godine u okviru projekta ,,Predstavnici srpske diplomatije”, a povodom Dana srpske diplomatije 29. maja. Ispitanici su odgovarali tehnikom papir i olovka dok su anketari bili stalni članovi Centra za međunarodnu javnu politiku. Cilj istraživanja bio je da saznamo na koji način studenti grade svoj stav i koliko su upućeni u svakodnevna politička dešavanja u zemlji i svetu. Kakvo znanje poseduju o spoljnoj politici Srbije, saradnji sa vojno-političkim savezima i međunarodnim organizacijama, kakav je položaj Srbije u regionu i njeni odnosi sa susedima, samo su neke od tema kojima smo se bavili. Istraživanja sa sličnom tematikom koja su sprovedena prethodnih godina nisu imala za ciljnu grupu isključivo studente i/ili nisu obuhvatala članstvo Srbije u drugim vojno-političkim savezima što čini naše istraživanje jedinstvenim.

Anketni upitnik

Rezultati istraživanja

Prezentacija rezultata