11.8 C
Belgrade
20/04/2024

Savet

Luka Nikolić

Rođen je 8. novembra 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Trenutno je doktorski kandidat na Karlovom Univerzitetu u Pragu sa disertacijom: Tehnološka disrupcija i inovacija – perspektive državnih aparata u 21. vijeku. Magistrirao je cum laude na istom univerzitetu u oblasti međunarodne bezbjednosti sa fokusom na strateške i nuklearne studije, kao i komparativne nuklearne politike. Osnovne studije završio je u Podgorici na Fakultetu političkih nauka, a kao student na akademskim razmjenama pohađao je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, kao i Institut političkih nauka u Opolama, Poljska. Prezentovao je radove na više od dvadeset akademskih konferencija, a učestvovao je na više desetina strukovnih seminara, simpozijuma i treninga.

Primarna polja istraživanja su mu korelacija međunarodne bezbjednosti i tehnologije, kao i nuklearna politika i strategija u širem smisilu. Regionalni fokus njegovog istraživanja su velike sile sa akcentom na Kinu i sveobuhvatne studije transatlantskih odnosa. Sekundarni istraživački interesi su mu teorija države, savremeni suverenitet i politička filozofija.

Borislav Ilić

Rođen je 23. decembra 1991. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Diplomirani je politikolog za međunarodne poslove. Zvanje mastera političkih nauka stiče odbranom master rada na Fakultetu političkih nauka, na temu „Koncept vladavine – ko vlada Srbijom?“.

Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa, kao i  bezbednosne politike. Polja interesovanja su mu procesi kreiranja unutrašnje i spoljne politike, međunarodni odnosi, bezbednosna politika i geopolitika. Govori engleski jezik.

Jelena Inić

Rođena je 13. septembra 1994. godine u Prištini, Republika Srbija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, na smeru međunarodna politika, a trenutno je studentkinja master akademskih studija prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Članica je Centra za međunarodnu javnu politiku od osnivanja. Kroz učešće na brojnim projektima, seminarima i radionicama aktivno daje doprinos promociji demokratskih vrednosti u društvu i unapređenju multikulturalne saradnje u regionu. Služi se engleskim jezikom.

dr Branko Vujković

Rođen je 7. februara 1979. godine u Šapcu, Republika Srbija. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Sanitetskooficirsku školu Vojnomedicinske akademije.

Master menadžer je u sistemu zdravstvene zaštite. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije. Učestvovao je na brojnim konferencijama i simpozijumima iz oblasti zdravstvene zaštite, i autor je ili koautor na više od 10 radova iz oblasti zdravstvene zaštite, a 2008. godine dobio je i prvu nagradu na Simpozijumu urgentne medicine Srbije.

Obavljao je funkcije člana Gradskog veća zaduženog za zdravstvo, direktora Doma zdravlja u Šapcu, predsednika Upravnog odbora Opšte bolnice i Doma zdravlja u Šapcu, kao i pomoćnika direktora Opšte bolnice u Šapcu zaduženog za poslove menadžmenta. Zaposlen je u Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarević” u Šapcu. Polja interesovanja su mu zdravstvena i socijalna politika. Tečno govori engleski jezik.

dr Petar Matić

Rođen je 24. maja 1975. godine u Beogradu, Republika Srbija. Osnovne i master akademske studije završava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu da bi 27. septembra 2016. godine na istom fakultetu stekao i titulu doktora nauka odbranivši tezu „Direktna demokratija – dileme i perspektive“.

Od 2000. godine, zaposlen je u Institutu za političke studije u okviru kojeg je radio na tri naučno-istraživačka projekta: „Modernizacija i modeli demokratskog razvoja političkih institucija u Srbiji“, „Društvene pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji“ i „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija u Srbiji u procesu međunarodnih integracija“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Autor je i koautor dve naučne monografije. Služi se engleskim jezikom.

mr Stefan Surlić

Rođen je 30. januara 1989. godine u Prištini, Republika Srbija. Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru politikologija. Nakon toga završava i master akademske studije na matičnom fakultetu, modul:  Politička teorija, politička sociologija i institucije.

Doktorske studije politikologije upisuje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u oktobru 2012. godine. Trenutno je asistent na predmetu Uporedna politika.

Nemanja Lacković

Rođen je 19. februara 1990. godine u Šapcu, Republika Srbija. Studije ekonomije završio je u Bijeljini, da bi nakon toga stekao zvanje master menadžera iz oblasti poslovnih procesa na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom majskih poplava 2014. godine bio je u kriznom štabu grada Šapca pod rukovodstvom načelnika Generalštaba Vojske Srbije, upravljajući različitim timovima po potrebi.

Učesnik je velikog broja konferencija iz ekonomije, diplomatije i bezbednosti. Organizator je raznih humanitarnih događaja, kao što su humanitarne akcije za pomoć deci oboleloj od Gošeove bolesti i prikupljanje sredstava za ustanove i ugrožene pojedince društva. Tečno govori engleski jezik.