-0 C
Belgrade
19/02/2019

Savet

 Savet razmatra sva pitanja od značaja za Centar za međunarodnu javnu politku i daje predloge i savete Upravnom odboru. Članove Saveta bira Skupština a sednice Saveta saziva Predsednik Centra. Ukoliko je predsednik objektivno sprečen sednicu Saveta saziva Izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku.

Nataša Stanković

Rođena je 14. avgusta 1992. godine u Senti, Republika Srbija. Završila je osnovnu i srednju školu u Senti sa odličnim uspehom. U toku osnovnog i srednjeg obrazovanja imala je zapažene uspehe u takmičenjima iz istorije.

Nakon završetka Senćanske gimnazije upisuje studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde trenutno ima status apsolventa. U toku studija pohađala je razne edukativne seminare organizovane u okviru fakulteta. Član je udruženja Kraljevina Srbija gde je obavljala funkciju potpredsednika оmladine, a obavljala je i funkciju koordinatora Foruma žena.

U međuvremenu je objavljivala svoje tekstove na sajtu „Fond Slobodan Jovanović“ i „Novi Polis“. Tretnutno je zaposlena u Vladi Republike Srbije, u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u sektoru za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte. Poseduje znanje engleskog i španskog jezika.

dr Petar Matić

Rođen je u Beogradu 24. maja 1975. godine. Godine 1994., upisuje Fakultet političkih nauka, a diplomira 2000. godine. Poslediplomske studije pohađao je od 2000. godine na katedri za međunarodne odnose.

Magistrirao je 2011. godine sa temom „Modernizacija lokalne samouprave u Srbiji: primena evropskih standarda“. Doktorske studije je upisao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 27. septembra 2016. godine sa temom „Direktna demokratija – dileme i perspektive“.

Od 2000. godine, zaposlen je u Institutu za političke studije, u okviru kojeg je radio na dva naučno istraživačka projekta „Modernizacija i modeli demokratskog razvoja političkih institucija u Srbiji“ i „Društvene pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji“, kao i na aktuelnom „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija u Srbiji u procesu međunarodnih integracija“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Autor je i koautor dve naučne monografije. Služi se engleskim jezikom.

mr Stefan Surlić

Mr Stefan Surlić

Rođen je 30. januara 1989. godine. Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu,  politikološki smer sa prosečnom ocenom 9,58.

U akademskoj 2011/2012 završio je master studije Fakulteta političkih nauka, modul:  Politička teorija, politička sociologija i institucije.

Doktorske studije politikologije upisuje na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu u oktobru 2012. godine. Trenutno je asistent na predmetu Uporedna politika.

Igor Milić

Rođen je 27. juna 1994. godine u Kotoru, Crna Gora. Student je prve godine magistarskih studija na Univerzitetu u Trentu i Visokoj školi „Sant Ana“ u Pizi, Italija, smjer međunarodna bezbjednost.

Osnovne akademske studije završio je na Univerzitetu Katoličkog srca u Milanu, Italija. Član je Berlinskog foruma praktičke filozofije, kao i IFAIR-a sa sjedištem u Berlinu. Učestvovao je na međunarodnom studentskom simpozijumu „Democracy at a Turning Point“ u Zagrebu, sa temom „Democracy at a Permanent Turning Point“, u koautorstvu.

Uz prisustvo na simulaciji EP u Trentu učestvovao je i na međunarodnoj konferenciji „Culture of Exclusion: Women“ u Krakovu sa temom „The Culture of (Permanent) Exclusion“. Polja interesovanja su mu međunarodna bezbjednost, filozofija politike, ljudska prava i postmodernizam. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Luka Nikolić

Rođen je 8. novembra 1994. godine u Kotoru, Crna Gora. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a studirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Institutu za političke nauke u Opolama, Poljska.

Član je Berlinskog filozofskog foruma i AEGEE Europe. Učestvovao je na brojnim konferencijama i seminarima, među kojima su najskoriji Balkanski seminar o bezbjednosnoj arhitekturi na Kranjskoj Gori, konferencija o migrantskoj krizi u Strazburu pod pokroviteljstvom Svjetske federacije liberalne omladine i NATO vojna vježba o kriznom menadžmentu u Podgorici.

Objavio je poglavlje vezano za postmoderni duh terorizma u publikaciji za prestižnu izdavačku kuću Brill iz Leidena, Holandija.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, bezbjednost i politička filozofija. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Borislav Ilić

Rođen je 23. decembra 1991. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Diplomirani je
politikolog međunarodnih poslova.

Zvanje mastera političkih nauka stiče odbranom master rada na Fakultetu političkih nauka, na temu ,,Koncept vladavine – Ko vlada Srbijom?“. Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka iz oblasti političkih nauka.

Radi u Ministarstvu finansija, Uprava carina, Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Polja interesovanja su mu procesi kreiranja unutrašnje i spoljne politike, međunarodni odnosi, bezbednosna politika i geopolitika. Govori engleski jezik.

dr Branko Vujković

Rođen je 7. februara 1979. godine u Šapcu, Republici Srbiji. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Sanitetskooficirsku školu Vojnomedicinske akademije.

Master menadžer je u sistemu zdravstvene zaštite. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije. Učestvovao je na brojnim konferencijama i simpozijumima iz oblasti zdravstvene zaštite, i autor je ili koautor na više od 10 radova iz oblasti zdravstvene zaštite, a 2008. godine dobio je i prvu nagradu na Simpozijumu urgentne medicine Srbije.

Obavljao je funkcije člana Gradskog veća zaduženog za zdravstvo, direktora Doma zdravlja u Šapcu, predsednika Upravnog odbora Opšte bolnice i Doma zdravlja u Šapcu, kao i pomoćnika direktora Opšte bolnice u Šapcu zaduženog za poslove menadžmenta.

Zaposlen je u Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarević” u Šapcu. Polja interesovanja su mu zdravstvena i socijalna politika. Tečno govori engleski jezik.

Nemanja Lacković

Rođen je u Šapcu 19. februara 1990. godine. Osnovnu školu završio je u Šapcu, kao i srednju „Ekonomsko-trgovinsku“ školu . Studije ekonomije završio je u Bijeljini, Republika Srpska, gde je dobio zvanje diplomirani ekonomista.

Dalje akademsko usavršavanje nastavio je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu gde je dobio zvanje master menadžer iz oblasti poslovnih procesa, dok doktorske studije planira da završi na istom fakultetu. U procesu stručnog usavršavanja polagao je za sertifikate kao sto su ECDL i Poslovno pregovaranje – Harvardski metod.

Profesionalnu karijeru započinje u računovodstvenoj agenciji iz koje prelazi u vodoprivredno društvo. Godine 2014. u vreme katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srbiju bio je u kriznom štabu grada Šapca pod rukovodstvom načelnika Generalštaba Vojske Srbije, upravljajući sa različitim timovima po potrebi.

Učesnik velikog broja konferencija, kao što su konferencije u organizaciji renomiranog svetskog časopisa „The Economist“, Centra za izučavanje globalizacije i Beogradskog bezbednosnog foruma. Organizator raznih humanitarnih događaja, kao što su humanitarne akcije za pomoć deci oboleloj od Gošeove bolesti i prikupljanje sredstava za ustanove i za ugrožene pojedince društva. Tečno govori engleski jezik.