9 C
Belgrade
20/04/2019

Savet

Igor Milić

Rođen je 27. juna 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Trenutno je magistrand na Univerzitetu u Trentu i Visokoj školi „Sant Ana“ u Pizi, smjer međunarodna bezbjednost.

Osnovne akademske studije završio je na Katoličkom univerzitetu u Milanu. Učesnik je brojnih seminara, radnih grupa i okruglih stolova širom Evrope. Kao sporadičan izlagač naučnih radova širom iste, broji tri akademska rada za časopise iz Hrvatske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Polja interesovanja su mu međunarodna bezbjednost, filozofija politike, ljudska prava i postmodernizam. Konkretno, trenutno se bavi sponom između propadajućih država i odgovornosti za zaštitu (R2P). Tečno govori engleski, francuski i italijanski jezik.

Luka Nikolić

Rođen je 8. novembra 1994. godine u Kotoru, Crna Gora. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, a studirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Institutu za političke nauke u Opolama, Poljska.

Član je Berlinskog filozofskog foruma i AEGEE Europe. Učestvovao je na brojnim konferencijama i seminarima, među kojima su najskoriji Balkanski seminar o bezbjednosnoj arhitekturi na Kranjskoj Gori, konferencija o migrantskoj krizi u Strazburu pod pokroviteljstvom Svjetske federacije liberalne omladine i NATO vojna vježba o kriznom menadžmentu u Podgorici.

Objavio je poglavlje vezano za postmoderni duh terorizma u publikaciji za prestižnu izdavačku kuću Brill iz Leidena, Holandija.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi, bezbjednost i politička filozofija. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Borislav Ilić

Rođen je 23. decembra 1991. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Diplomirani je
politikolog međunarodnih poslova.

Zvanje mastera političkih nauka stiče odbranom master rada na Fakultetu političkih nauka, na temu ,,Koncept vladavine – Ko vlada Srbijom?“. Učesnik je brojnih konferencija, seminara i obuka iz oblasti političkih nauka.

Radi u Ministarstvu finansija, Uprava carina, Odeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije. Polja interesovanja su mu procesi kreiranja unutrašnje i spoljne politike, međunarodni odnosi, bezbednosna politika i geopolitika. Govori engleski jezik.

Jelena Inić

Rođena je 13. septembra 1994. godine u Prištini, Republika Srbija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka na smeru međunarodna politika, a trenutno je studentkinja master akademskih studija prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Članica je Centra za međunarodnu javnu politiku od osnivanja. Kroz učešće na brojnim projektima, seminarima i radionicama aktivno daje doprinos promociji demokratskih vrednosti u društvu i unapređenju multikulturalne saradnje u regionu. Služi se engleskim jezikom.

dr Branko Vujković

Rođen je 7. februara 1979. godine u Šapcu, Republika Srbija. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Sanitetskooficirsku školu Vojnomedicinske akademije.

Master menadžer je u sistemu zdravstvene zaštite. Član je Srpskog lekarskog društva i Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije. Učestvovao je na brojnim konferencijama i simpozijumima iz oblasti zdravstvene zaštite, i autor je ili koautor na više od 10 radova iz oblasti zdravstvene zaštite, a 2008. godine dobio je i prvu nagradu na Simpozijumu urgentne medicine Srbije.

Obavljao je funkcije člana Gradskog veća zaduženog za zdravstvo, direktora Doma zdravlja u Šapcu, predsednika Upravnog odbora Opšte bolnice i Doma zdravlja u Šapcu, kao i pomoćnika direktora Opšte bolnice u Šapcu zaduženog za poslove menadžmenta. Zaposlen je u Opštoj bolnici „Dr Laza K. Lazarević” u Šapcu. Polja interesovanja su mu zdravstvena i socijalna politika. Tečno govori engleski jezik.

dr Petar Matić

Rođen je 24. maja 1975. godine u Beogradu, Republika Srbija. Osnovne i master akademske studije završava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu da bi 27. septembra 2016. godine na istom fakultetu stekao i titulu doktora nauka odbranivši tezu „Direktna demokratija – dileme i perspektive“.

Od 2000. godine, zaposlen je u Institutu za političke studije u okviru kojeg je radio na tri naučno-istraživačka projekta: „Modernizacija i modeli demokratskog razvoja političkih institucija u Srbiji“, „Društvene pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji“ i „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija u Srbiji u procesu međunarodnih integracija“, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Autor je i koautor dve naučne monografije. Služi se engleskim jezikom.

mr Stefan Surlić

Mr Stefan Surlić

Rođen je 30. januara 1989. godine u Prištini, Republika Srbija. Osnovne studije završio je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru politikologija. Nakon toga završava i master akademske studije na matičnom fakultetu, modul:  Politička teorija, politička sociologija i institucije.

Doktorske studije politikologije upisuje na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u oktobru 2012. godine. Trenutno je asistent na predmetu Uporedna politika.

Nataša Stanković

Rođena je 14. avgusta 1992. godine u Senti, Republika Srbija. Završila je osnovnu i srednju školu u Senti sa odličnim uspehom. U toku osnovnog i srednjeg obrazovanja imala je zapažene uspehe u takmičenjima iz istorije.

Nakon završetka Senćanske gimnazije upisuje studije politikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu gde trenutno ima status apsolventa. U toku studija pohađala je razne edukativne seminare organizovane u okviru fakulteta. Član je udruženja Kraljevina Srbija gde je obavljala funkciju potpredsednika оmladine, a obavljala je i funkciju koordinatora Foruma žena.

U međuvremenu je objavljivala svoje tekstove na sajtu „Fond Slobodan Jovanović“ i „Novi Polis“. Tretnutno je zaposlena u Vladi Republike Srbije, u Kancelariji za Kosovo i Metohiju u sektoru za ekonomski razvoj, održivi povratak i IPA projekte. Poseduje znanje engleskog i španskog jezika.

Nemanja Lacković

Rođen je 19. februara 1990. godine u Šapcu, Republika Srbija. Studije ekonomije završio je u Bijeljini, da bi nakon toga stekao zvanje master menadžera iz oblasti poslovnih procesa na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom majskih poplava 2014. godine bio je u kriznom štabu grada Šapca pod rukovodstvom načelnika Generalštaba Vojske Srbije, upravljajući različitim timovima po potrebi

Učesnik je velikog broja konferencija iz ekonomije, diplomatije i bezbednosti. Organizator je raznih humanitarnih događaja, kao što su humanitarne akcije za pomoć deci oboleloj od Gošeove bolesti i prikupljanje sredstava za ustanove i ugrožene pojedince društva. Tečno govori engleski jezik.