24.5 C
Belgrade
08/07/2020

Međunarodna saradnja

Marko Golubović

Rođen je 30. septembra 1996. godine u Užicu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su mu spoljna politika, diplomatija, međunarodni odnosi, međunarodna ekonomija i istorija. Predvodi sektor za međunarodnu saradnju u Centru za međunarodnu javnu politiku. Tečno govori engleski jezik, a služi se još i nemačkim jezikom.

Katarina Arsić

Rođena je 16. jula 1995. godine u Požarevcu, Republiка Srbijа. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika (modul evropske integracije).

Učestvovala je na brojnim seminarima i projektima poput „University debates“ kao član tima Fakulteta političkih nauka. Bila je jedan od predavača na seminaru „Ulaz slobodan“ u organizaciji Srbija u pokretu. Polja interesovanja su joj spoljna politika, javna uprava i Evropska unija. Tečno govori engleski, a služi se i nemačkim jezikom.

Sara Kolar

Rođena je 22. aprila 1997. godine u Melburnu, u Viktoriji, Australija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj diplomatija, kultura, humanitarni rad i književnost. Tečno govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Luka Ugrica

Rođen je 21. maja 1994. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru Francuski jezik, kultura i književnost, Katedre za romanistiku.

U periodu od 2005. do 2013. godine bio je član Dečije dramske grupe Radio Beograda, u okviru koje je odigrao nekoliko predstava u gradovima širom Srbije, zatim učestvovao u snimanju dečijih radio drama i radio emisija, kao i u realizaciji televizijske serije emitovane na kanalima RTS-a.

Svoj prvi roman-novelu objavio je 2010. godine, a 2013. zadužbina „Zdravko V. Gojković“ dodelila mu je sertifikat o priznanju za postignute rezultate iz književnosti. Polja interesovanja su mu istorija, kultura, književnost, diplomatija i međunarodna politika. Tečno govori engleski i francuski, a služi se još i nemačkim jezikom.

Miloš Moskovljević

Rođen je 26. juna 1995. godine u Novom Pazaru, Republika Srbija. Student je master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru javna uprava, lokalna samouprava i javne politike. Bio je delegat Fakulteta političkih nauka u parlamentu Univerziteta u Beogradu za akademsku godinu 2017/18. Dobitnik je nagrade dr Filip Brković za 2019. godinu.

Polja interesovanja su mu književnost, politička kultura, marketing, Latinska Amerika i održivi razvoj. Služi se engleskim (B2), španskim (B1) i ruskim jezikom (A2).

Ivan Životić

Rođen je 2. decembra 1997. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Sfere interesovanja su mu usmerene na politička dešavanja u zemlji i svetu, kao i na međudržavne odnose i međunarodnu bezbednost. Učesnik je brojnih seminara i tribina sa ovom tematikom. Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Viktor Stamenković

Rođen je 28. septembra 1997. godine u Vlasotincu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru politikologija. Polja interesovanja su mu privreda, ekonomija i istorija. Tečno govori engleski jezik.

Danilo Savić

Rođen je 7. oktobra 1997. godine u Pančevu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Učestvovao je na Regional Tactical Civil-Military Cooperation kursu u Generalštabu Vojske Republike Srbije. Organizator je Student festa u Beogradu.

Polja interesovanja su mu međunarodni odnosi i jugoslovenska istorija nakon Drugog svetskog rata. Tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim.

Kristina Velimirović

Rođena je 29. maja 1998. godine u Subotici, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Polja interesovanja su joj geopolitika, međunarodni odnosi, istorija i književnost. Tečno govori engleski, a služi se i nemačkim jezikom.

Dušan Ristić

Rođen je 18. aprila 1998. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika. Član je organizacionog BIMUN tima, a učestvovao je i na brojnim EYP zasedanjima. Polja interesovanja su mu međunarodna politika i politička ekonomija. Tečno govori engleski, a služi se još i nemačkim i francuskim jezikom.

Stevan Davidović

Rođen je 3. januara 1997. godine u Trebinju, Republika Srpska, BiH. Student je Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu na smeru politikologija. Prisustvovao je brojnim seminarima na teme pozicije srednjoškolaca i „odliva mozgova“ u BiH.

Polja interesovanja su mu diplomatija i geopolitički položaj regiona sa posebnim osvrtom na Srbiju i Repubiku Srpsku. Služi se engleskim jezikom.

Bojan Totić

Rođen je 13. februara 1993. godine u Groningenu, Kraljevina Holandija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a trenutno je na master interdisciplinarnim studijama Jugoistočne Evrope u Gracu. Jedan je od istaknutih ambasadora Centra u inostranstvu.

Završio je svoje osnovne akademske studije na Univerzitetu u Lajdenu, Holandija. Član je Amnesty International Holandija i Zelene Partije Holandije (Groenlinks). Učestvovao je na brojnim konferencijama u ime ambasade Kraljevine Holandije u Zagrebu, gde je radio u  odeljenju za kulturu, štampu i javnu diplomatiju. Tokom studiranja u Lajdenu bio je član pobedničkog tima za projekat najbolje analize tržišta novih rastućih tržišta za kompaniju Unilever.

Polja interesovanja su mu međunarodna politika, kultura, istorija. Tečno govori holandski, engleski, a ima srednji nivo poznavanja španskog jezika.

Đorđe Terek

Rođen je 9. maja 1994. godine u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao je na Američkom Koledžu u Solunu na smeru međunarodni odnosi i diplomatija. Učestvovao je na brojnim konvencijama i forumima iz oblasti politike od kojih su najskoriji „Convention on the Future of Democracy in European Union” i „Thessaloniki International Symposium in World Affairs”.

Trenutno je na stažu u Dukakis Centru u Solunu i radi na projektima koji se tiču demokratije na Balkanu. Jedan je od organizatora konferencije na temu „Budućnost glasanja u Americi” koja je održana u Atini, gde je lično ugostio Predsednika vlade države Floride, Majkla Ertela.

Polja interesovanja su mu diplomatija, regionalna stabilnost i politička ekonomija. Tečno govori engleski jezik, a služi se francuskim i grčkim.

Miloš Pavković

Rođen je 4. novembra 1994. godine u Beogradu, Republika Srbija. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na smeru politikologija i trenutno se nalazi na master interdisciplinarnim studijama Jugoistočne Evrope u Gracu.

Monarhista je po opredeljenju i član je Udruženja Kraljevina Srbija. Bio je studentski predstavnik u Nastavno-naučnom veću Fakulteta političkih nauka u akademskoj 2016/2017. godini. Interesuju ga diplomatija i međunarodna saradnja. Jedan je od istaknutih ambasadora Centra u inostranstvu. Govori tečno engleski i služi se francuskim jezikom.