9.1 C
Belgrade
21/04/2024

Istraživanje javnog mnjenja

Kristina Nikolić

Rođena je 26. aprila 1997. godine u Surdulici, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika, i zamenica je koordinatora Sektora za istraživanje javnog mnjenja Centra.

Učesnica je Centropinih projekata  „Pokreni sećanje“ i „So, that memory never dies”, projekta „Popularna demokratija“ u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Vestminsterske fondacije za demokratiju, projekta „Humanistika u tranziciji“ Grupe 484, projekta „Savremeni izazovi međunarodnog humanitarnog prava“ u organizaciji Crvenog krsta Srbije,  kao i međunarodnih konferencija: „The 2030 Agenda for Sustainable Development“ u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u Moskvi 2019. godine, i „Global Challenges 2019“ u organizaciji Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije u Moskvi 2019. godine.

Polja interesovanja su joj međunarodna bezbednost, održivi razvoj, uloga civilnog društva u političkim procesima i evrointegracije Zapadnog Balkana. Tečno govori engleski i ruski jezik.

Marko Todorović

Rođen je 26. maja 1997. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovao je na mnogobrojnim projektima i studentskim konferencijama u oblasti međunarodnih studija u zemlji i inostranstvu.

Polja interesovanja su mu međunarodna bezbednost, međunarodno pravo, studije konflikata, književnost i geografija. Tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i španskim.

Tamara Savić

Rođena je 28. marta 1999. godine u Kraljevu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je u projektu „Svetionik znanja“ Organizacije srpskih studenata u inostranstvu i bila polaznik seminara arheologije u IS „Petnica“.

Polja interesovanja su joj sociologija, kultura, umetnost i dizajn. Tečno govori engleski, a služi se i nemačkim jezikom.

Irena Todorovski

Rođena je 9. februara 1998. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je na konferencijama BIMUN 2019. i AynRand 2020.

Polja interesovanja su joj kultura, istorija i međunarodni odnosi. Govori engleski, a služi se i ruskim.

Jelena Knežević

Rođena je 31. marta 1997. godine u Peći, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Učestvovala je raznim konferencijama i seminarima kao što je Zlatibor Open 2017. Polja interesovanja su joj vezana za društvene nauke, u prvom redu politiku – politička dešavanja, međunarodnu saradnju i politikološka istraživanja. Govori engleski jezik, a služi se i ruskim.

Ivana Dunjić

Rođena je 22. marta 1999. godine u Kruševcu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Učestvovala je na Letnjoj školi društvene angažovanosti i demokratije (ANDEM) u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, a trenutno je na Studijama socijalizma koje organizuje Centar za politike emancipacije. Oblasti interesovanja su joj politička teorija, filozofija, sociologija i međunarodni odnosi. Služi se engleskim jezikom, a ima i pasivno znanje franuskog.

Igor Mirosavljević

Rođen je 9. januara 2000. godine u Beogradu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Višegodišnji je polaznik seminara istorije u IS „Petnica“ i ima dva objavljena rada u publikaciji „Petničke sveske“. Učestvuje na projektu Američki izbori 2020. i kolumnista je sajta Informativni globus.

Polja interesovanja su mu teorija međunarodnih odnosa, savremena politička istorija, jugoslovenska država u 20. veku, politički sistem Srbije i politički sistemi zapadnoevropskih i latinoameričkih zemalja. Govori engleski jezik, a služi se i nemačkim.

Aleksandar Bogićević

Rođen je 23. jula 1999. godine u Aranđelovcu, Republika Srbija. Student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika. Polaznik je seminara istorije u IS „Petnica“, učesnik na projektu „Američki izbori 2020“ i kolumnista sajta Informativni globus.

Polja interesovanja su mu istorija međunarodnih odnosa 20. veka, međunarodni terorizam, politička istorija Jugoslavije, istorija vojne strategije, tehnike ratovanja i geopolitika. Služi se engleskim jezikom.