-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Istraživanje javnog mnjenja

Aleksandar Somer

Rođen je 5. septembra 1996. godine u Beogradu. Student je Fakulteta političkih nauka, smer međunarodne studije. Trenutno se nalazi na poziciji koordinatora sektora za istraživanje javnog mnjenja.

Sfere interesovanja su mu usmerene na rad u oblasti međunarodnih odnosa i savremene diplomatije, kao i globalne bezbednosti i savremenih balkanskih odnosa. Pored toga, interesuje se za istoriju diplomatskih odnosa, međunarodno pravo, geopolitiku, kao i za položaj Srbije u međunarodnim odnosima.

Aktivno se bavio plivanjem i kik-boksom. Tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Nevena Govedarica

Rođena je 29. avgusta 1995. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završila u Gacku, BiH. Student je četvrte godine Fakulteta političkih nauka na smeru međunarodna politika.

Sfere interesovanja su joj međunarodni ekonomski odnosi i odnosi s javnošću. Pored toga, interesuje se za humanitarno pravo i položaj Jugoslavije u posthladnoratovskom periodu i njen raspad. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Jelena Knežević

Rođena je 31. marta 1997. godine u Peći, Republika Srbija. Studentkinja je druge godine međunarodnog smera na Fakultetu političkih nauka.

Učestvovala je na seminaru Zlatibor Open 2017 – stručni seminar posvećen predsedničkim izborima u Srbiji 2017. godine. Polja interesovanja su joj vezana za društvene nauke, u prvom redu politiku – politička dešavanja, međunarodnu saradnju i politikološka istraživanja.

U široj sferi interesovanja su joj sociologija i psihologija. Bavila se rekreativno i sportom. U slobodno vreme voli da čita. Služi se engleskim jezikom, kao i ruskim.

Ivan Životić

Rođen je 2. decembra 1997. godine u Požarevcu, Republika Srbija. Završio je Požarevačku gimnaziju. Student je druge godine međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka.

Sfere interesovanja su mu usmerene na politička dešavanja u zemlji i svetu kao i na međudržavne odnose i međunarodnu bezbednost.

Učesnik je brojnih seminara i tribina sa ovom tematikom. Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Kristina Nikolić

Rođena je 26. aprila 1997. godine u Surdulici, Republici Srbiji. Studentkinja je druge godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru međunarodna politika.

Učesnik je Centropinih projekata  „Pokreni sećanje“ i „So, that memory never dies“. Takođe je polaznik radionica o medijskoj pismenosti, bolestima zavisnosti i asertivnoj komunikaciji. Polja interesovanja su joj kultura, međunarodna politika, književnost i novinarstvo.

Govori engleski i ruski jezik.

Lazar Subotić

Rođen je 26. juna 1997. godine u Čačku, Republika Srbija. Student je druge godine Fakulteta političkih nauka na smeru međunarodna politika.

Učestvovao je na konferenciji „Zapadna bezbednosna arhitektura i Srbija – izazovi i dileme“ u organizaciji Centra za spoljnu politiku. Sfere interesovanja su mu usmerene na moderne ekonomske odnose i njihov uticaj na međunarodnu politiku, zatim na analizu geopolitičke pozicije Srbije, studije SAD i lokalni i regionalni razvoj.

Služi se engleskim jezikom na nivou B2, a nemačkim na nivou A2.

Jovana Vančevska

Rođena je 23. decembra 1994. godine u Beogradu. Student je Fakulteta političkih
nauka Univerziteta u Beogradu, na politikološkom smeru.

Prisustvovala je mnogim konferencijama i seminarima, kao što su Human rights forum koji je bio održan u Albaniji i Dialogue Academy for young women, održan u Austriji. Polja interesovanja su joj međunarodna politika i ljudska prava.

Tečno govori engleski jezik, a trenutno uči francuski i nemački.

Marko Todorović

Rođen je 26. maja 1997. godine u Beogradu. Završio je Valjevsku gimnaziju, u kojoj je proglašen za đaka generacije. Trenutno je student druge godine Fakulteta političkih nauka, smer međunarodna politika.

Učestvovao je na Međunarodnoj geografskoj olimpijadi 2016. godine u Pekingu, kao i na mnogobrojnim konferencijama i takmičenjima iz oblasti književnosti i lingvistike. Njegovu sferu interesovanja čine društveno-humanističke nauke i međunarodna politička dešavanja, a u slobodno vreme bavi se pisanjem.

Tečno govori engleski i nemački jezik, a služi se i španskim.