22.3 C
Belgrade
24/07/2024

Medija tim

Neda Obradović

Rođena je 3. novembra 1996. godine u Čačku, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologija. Od 2019. godine se nalazi na mestu generalnog sekretara Centra.

Polja interesovanja su joj politika, privreda, istorija i mediji. Govori engleski jezik.

Katarina Pantelić

Rođena je 19. jula 1997. godine u Lazarevcu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru novinarstvo i komunikologija. Zamenica je koordinatora Medija tima Centra. Učestvovala je na konferencijama kao što su Dani javnih politika. Dobitnica je nagrade „Svetlana Đurđević Lukić“ za rad o bezbednosti mladih na internetu i nagrade na takmičenju u besedništvu na Fakultetu političkih nauka.

Polja interesovanja su joj retorika i mediji. Govori ruski i engleski jezik.

Kristina Škipina

Rođena je 12. novembra 1995. godine u Podgorici, Republika Crna Gora. Završila je Filološki fakultet, na smeru ukrajinski jezik, književnost i kultura i stekla zvanje profesora jezika i književnosti. Trenutno je na master studijama Evropska politika i upravljanje krizama.

Učestvovala je na više projekata koje je organizovala ambasada Ukrajine u Srbiji. Polja interesovanja su joj jezici, kultura, politika i mediji. Govori ukrajinski i engleski jezik, a služi se i ruskim jezikom.

Ljubica Šijaković

Rođena je 12. novembra 1996. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je master studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru marketing inženjering i komunikacije. Zaposlena je u kompaniji Nielsen.

Polja interesovanja su joj marketing istraživanja i odnosi s javnošću. Tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom.

Marija Milenković

Rođena je 10. februara 1998. godine u Ćupriji, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru politikologija.

Polja interesovanja su joj privreda, geopolitika, politička ekonomija, ekološka politika. Tečno govori engleski, a služi se još i španskim jezikom.

Milica Đorđević

Rođena je 12. juna 2000. godine u Prokuplju, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka, na smeru međunarodni odnosi. Učestovala je na projektima poput „Žene u politici – rodno ravnopravne ili ne?“ u organizaciji CEDEM-a, kao i na „Danima javnihpolitika“ i festivalu „Fetlyf“ u San Malou, Francuska.

Dobitnica je više nagrada na književnim takmičenjima. Polja interesovanja su joj književnost, kultura, istorija i filozofija. Govori engleski i francuski, a poznaje i italijanski jezik.

Lena Bogdanović

Rođena je 2. avgusta 2000. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru međunarodna politika.

Polja interesovanja su joj diplomatija i međunarodna politika, kultura i književnost. Tečno govori engleski, a služi se francuskim jezikom.

Teodora Boškovski

Rođena je 21. maja 1998. godine u Beogradu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je u pružanju podrške povodom organizovanja 141. Skupštine Interparlamentarne unije u Beogradu, kao i na letnjoj školi Društvene angažovanosti i demokratije pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju.

Polja intersovanja su joj unutrašnja i spoljna politika, međunarodni odnosi, kultura i umetnost, bezbednost i novinarstvo. Govori tečno engleski, a služi se i ruskim jezikom.