-2.5 C
Belgrade
19/02/2019

Sekretari

Jelena Inić

Rođena je 13. septembra 1994. godine u Prištini, Republika Srbija. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka – odsek međunarodna politika i studentkinja je master akademskih studija prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Član je Centra za međunarodnu javnu politiku od osnivanja. Kroz učešće na brojnim projektima, seminarima i radionicama aktivno daje doprinos promociji demokratskih vrednosti u društvu i unapređenju multikulturalne saradnje u regionu.

Đurđija Mastalo

Rođena je 4. maja 1994. godine u Požarevcu. Završila je Medicinsku školu u Požarevcu, smer farmaceutski tehničar sa Vukovom diplomom.

Prvog jula ove godine završila je Fakultet političkih nauka na odseku za međunarodnu politiku. Trenutno je na master studijama na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, smer zaštita životne sredine.

Oblasti interesovanja su joj, pored ekologije, i ljudska prava, prava žena, diplomatija i međunarodna politika. Poseduje A2 nivo nemačkog jezika i napredni – C1 engleskog.