24.5 C
Belgrade
08/07/2020

Savet za lokalnu samoupravu

Stefan Srbljanović

Rođen je 17. aprila 1992. godine u Užicu, Republika Srbija. Nakon završenih osnovnih akademskih studija međunarodne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, upisuje i završava master akademske studije javna uprava, lokalna samouprava i administracija. Trenutno se nalazi na doktorskim studijama politikologije na matičnom fakultetu.

Godine 2013. godine osniva firmu „Extra info Priboj“, sa pretežnom delatnošću pružanja marketinških usluga. Zatim, naredne 2014. godine, biva postavljen za direktora „Radio Lim d.o.o.“, gde je ostao na funkciji do izbora za člana Opštinskog veća Opštine Priboj 2016. godine, u kom je bio zadužen za informisanje i međunarodnu saradnju. Član je timova za izradu Lokalnog akcionog plana, Plana kapitalnih investicija Opštine Priboj, i Strategije za mlade. Danas obavlja poslove iz generalnog delokruga Opštinskog veća, a od 2019. intenzivno radi na formiranju nove ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite, kao i projektima rekonstrukcije fasada stambenih zgrada u cilju energetske efikasnosti, sve u svojstvu predsednika Komisije, ispred Opštine Priboj.

Takođe je bio inicijator za osnivanje udruženja građana „Societas Priboj“ i „Pribojskih novina“, a u periodu od 2016. do 2018. vršio je poslove koordinatora za političke aktivnosti udruženja građana „PRIMUS Priboj“. Autor je više naučnih radova iz oblasti javnih politika, održivog razvoja i nove javne uprave.

Aljoša Gligorijević

Rođen je 22. septembra 1984. godine u Paraćinu, Republika Srbija. Godine 2009. završava Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na katedri za orijentalistiku, i postaje diplomirani filolog arapskog jezika i književnosti. Tokom 2007. i 2008. godine boravio je u Siriji na Univerzitetu Tishreen u Latakiji gde je usavršavao dijalekte arapskog jezika.

Godine 2010. godine počinje sa radom u školi stranih jezika St. Nicholas u Beogradu kao profesor arapskog i engleskog jezika. Zatim, tokom 2013. godine, radi kao prevodilac i medijski analitičar u Ambasadi Libije u Beogradu. Godine 2016. vraća se u Paraćin gde je imenovan za direktora Turističke organizacije opštine Paraćin i na toj poziciji ostaje do danas.

Od 2016. godine, u saradnji sa svojim kolegama, uspešno je realizovao mnoge projekte od vitalnog značaja za lokalnu zajednicu u Paraćinu, kao što su: uređenje Spomenika prirode „Vrelo Grze“ u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, оtvaranje Turističkog informativnog centra u Paraćinu, takođe u saradnji sa Ministarstvom trgovine turizma i telekomunikacija, organizacija međunarodnih manifestacija kao što su Sajam privrede u Paraćinu, Salona vina, Jazz night, i organizacija sednice Komiteta za monitoring kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Beogradu. Član je timova za izradu Lokalnog akcionog plana i tima za formiranje regionalne turističke organizacije Šumadije i Pomoravlja.

Takođe, kroz udruženje građana „Pokret za selo i grad“ je u periodu od 2016. do 2020. godine radio na socijalnoj zaštiti kroz projekte adaptacije i sanacije kuća porodica koje su u stanju socijalne potrebe, kao i kupovine plastenika za mlade poljoprivrednike.