13 C
Belgrade
18/10/2018

Predsednik

Aleksandar Klarić

Predsednik

Rođen je 10. oktobra 1994. godine u Kotoru, Republika Crna Gora. Proglašen je za đaka generacije u Osnovnoj školi „Stefan Mitrov Ljubiša“, a nosilac je diploma „Luča“ gimnazije „Danilo Kiš“ za izuzetne rezultate u učenju.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodna politika. Od 2017. godine studije nastavlja na master programu Evropska politika i upravljanje krizama na Univerzitetu u Beogradu.

Osnivač je i predsednik Centra za međunarodnu javnu politiku. Učestvovao je u brojnim projektima i konferencijama iz oblasti međunarodne politike i nevladinog sektora. Posebno se interesuje za oblast međunarodnih odnosa i diplomatiju. Služi se engleskim, italijanskim i arapskim jezikom.

Predsednik predstavlja i zastupa Centar za međunarodnu javnu politiku u skladu sa zakonom i Statutom Centra, učestvuje u radu Skupštine i Upravnog odbora Centra. Rukovodi radom Centra i vrši kontrolu rada organa Centra. Predsednik je ovlašćen da zastupa Centar i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Centra. Saziva Skupštinu po odluci Upravnog odbora. Priprema i vodi sastanke Upravnog odbora  kao i sve druge sastanke organizacije i predaje u arhivu svu dokumentaciju sa tih sastanaka. Mandat predsednika traje četiri godine i on se može ponovo birati na tu funkciju.